NRK viser gjennom «Norge i rødt, hvitt og grått» (07.01.2024) og i serien Oppsynsmannen hvordan Norge ødelegges, bit for bit. Leser du artiklene eller ser serien vil du se at problematikken i høyeste grad også gjelder i Levanger.  For eksempel har kommunen vunnet pris for å være god på å legge til rette for utbyggere, planlegger gigantisk næringspark på Ronglan, og er langt nede på listen for Sabima sin Naturkamp (271 av 356). Tiden er nå inne for en retningsendring.

Fordi nå må VI alle våkne. Naturen, som mennesker er så avhengig av, er den viktigste fremtidsressursen VI har. Til og med kongen valgte å si fra i sin nyttårstale. Han advarer om at de unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep, og ikke fort nok. Han sier også at VI nå trenger alles utålmodighet før tiden renner ut for OSS.

At Innherreds redaktør kritiserte Frode Lund når han var med på å stoppe utredning av et nytt boligfelt på Nesset er kritikkverdig. Jeg mener at Frode skal ha et stort klapp på skuldra for å være modig og gå foran. Han sier at nok er nok. Akkurat slik det etterlyses i pågående artikler, og serie på NRK. Det politikerne i Levanger derimot fortjener kritikk for er å fortsette å bruke kommunale ressurser på det foreslåtte næringsområde på Ronglan. Planene er ikke fremtidsrettet.

Jeg er utålmodig. Fremtiden krever at mennesker tilpasser seg den begrensende ressursen som jordkloden er. Næringsareal må legges innenfor områder som det allerede er gjort innhugg i, samtidig som de utvikles og tilpasses på en måte som hensyntar natur og biologisk mangfold. Går Levanger videre med det foreslåtte næringsarealet på Ronglan vil det værer å fortsette i grå retning. Det er på tide med en grønnere kurs.