– Jeg har fått noen tanker og ideer knyttet til utviklingen av Stiklestad som reisedestinasjon

foto