Dagens leder: Det hadde ikke tatt seg ut med en streik

foto