Eiendomsskatten har økt med 175 prosent, min pensjon med 14 prosent

foto