De er grunnen til at tilbudet finnes. Det er plass for flere av dem