I skyggen av en krig: Hvor befinner Nansen seg når vi trenger ham mest?