Jeg har fått et mer nyansert syn på meg selv

foto