«Ka skulle vi gjort uten bonden? Skulle vi bært trøska?»