Fram til i dag har krigsfangene fått hvile i fred – det er ingen selvfølge

foto