Noen følger kanskje med på jule-serier på tv – eller i bøker?

I år har jeg tatt fram Jostein Gaarders «Julemysteriet» igjen. En artig fabel hvor det foregår ei reise fra vår tid, tilbake gjennom århundrene. De første som starter dette lange løpet er ei lita jente som heter Elisabeth, et lite kosedyr-lam som plutselig våkner til liv – og en engel. Det underlige, stadig voksende følget reiser baklengs gjennom historia heilt til år 0.  De beveger seg nedover og nedover i historien samtidig fra det lille kalde landet Norge, sørover gjennom Europa og Midtøsten og helt til stallen i Betlehem.

Herborg Finnset, biskop i Nidaros

Noen ganger blir de oppdaga, og da blir det oppstyr. Ett utsagn går igjen som forklaring på det som skjer, er når engelen sier «den himmelske herlighet har lett for å spre seg». Og slik er det: Fortellinga brer seg ut for oss også, gjennom skjermens blålige lys eller fra de silketynne papirbladene i Bibelen – og til oss når vi hører eller leser det: juleevangeliet er ikke slutt. Det er hos oss.  Det lever.

I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger skaper hos oss i nord. Alt som har skjedd det siste året gjør at vi opplever at vår trygge verden har slått sprekker: det vi tok som selvsagt er plutselig ikke det. Mange har fått det vanskeligere dette året. Skyggene fra alt som truer, vokser. Økonomiske bekymringer, utrygge arbeidsplasser. Det er stadig flere som ber om hjelp til å klare hverdagen økonomisk. Krigens lidelser og frykten den bærer med seg, kommer til oss hver time, og har gitt oss et forandret verdensbilde. Sønderskutte bygninger, skyttergraver, lidelse: mennesker som har forlatt alt, eller som nekter å gi opp, og heller bor i ruiner. Er dette det Europa vi trodde vi kjente? Skal hatet og volden få ta overhånd? Vi ber om fred og frihet.

I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger skaper hos oss i nord.

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble kropp og kom til oss som både Gud og menneske, ble også født i et land preget av krig, fattigdom og uro.  Han kom med fred, frelse og håp til ethvert menneske. Jesus gir også oss, som lever nå, den dype freden som vi kan eie til tross for alt det vanskelige og vonde som er rundt oss. Gud bor hos oss, akkurat slik vi har det. Freden bor hos oss, også gjennom det som er så vanskelig i livene våre. Den himmelske herlighet er mellom oss.

Juleevangeliet er ikke slutt.  Fortellinga om barnet som gråt i natta strekker seg inn i våre liv.  Gud, som er fra evighet, valgte ett eneste punkt i tida, ett sted, for å komme til sin skapning som et lite, sårbart barn, inn i sin verden for menneskenes skyld. Gjennom barnet i krybben gjør Gud seg til en del av sitt skaperverk, han gjør seg til ett med de fattige, de forfulgte, svake og sårbare. Han stiller seg på den minstes og på den vergeløses side. Hele hans liv mellom oss mennesker kom til å handle om det.

Verden blir aldri den samme mer. Gud har vært her, Gud er her, Gud skal alltid være her!  Midt i det vi opplever meningsløst og uforståelig er Gud til stede, som en dyp understrøm i våre liv, tilgjengelig for oss: Midt i savnet og mørket og sorgen – og midt i gleden, i kjærligheten som er særlig synlig mellom oss i denne tida. Gjennom gavene. Gjennom gleden og fellesskapet, gjennom medmenneskeligheten mellom oss: Det har vært så fint å oppleve hvor mange som har med seg hjertevarmen, og spontane aksjoner som oppstår for at de av oss som sliter, skal få det litt bedre. Den himmelske herlighet har lett for å spre seg- det er det som skjer når vi gjør gode ting for hverandre.

Juleevangeliet er det samme gamle, - men blir alltid nytt for oss, fordi vi forandrer oss, og den taler til oss på andre måter: Juleevangeliet handler også om oss. Det skaper håp hos alle som tror, lengter og ber. Det er båret av en kjærlighet som bærer over alle dyp.

Guds Sønn kom ikke bare til jorden den gangen for lenge siden. Også nå åpnes forhenget som skiller tid og evighet, himmel og jord, og Den Evige bryter grensen mellom tid og rom og kommer til oss: Jesus bor ikke lenger i en krybbe i en stall, - han bor hos alle som vil ha ham som gjest.  Jesus blir født på nytt hos deg og meg når vi tar imot ham

Den himmelske herlighet har lett for å spre seg.  Guds levende Ord er midt mellom oss, og har slått rot hos oss. Innvevd i våre liv. Jesus gjør seg til ett med menneskeheten, og med alt det skapte. Håpet bor midt mellom oss. Innvevd i alt liv på jorda, er ikke noe uvesentlig eller uviktig for Gud.

La oss blankpusse engelens syn på verden: den himmelske herlighet har lett for å spre seg: la oss fortsette å holde på med det!

Velsignet jul til dere alle sammen!