Karisma er et viktig grep fra Helseplattformen for at de skal nå sine mål