Jämter er veldig nært beslektet med nordtrøndere

foto