Per Flatberg har i en alder av 85 år gått ut av tiden.

Sannsynligvis Norges største naturverner gjennom tidene.

Per var den store brobyggeren innen natur og miljøbevegelsen på slutten av 1970-tallet. Jeg tilhørte den radikale gruppen (snm) samarbeidsgruppen for natur og miljø.

Naturvernforbundet var for oss unge, nikkersadelen.

Etter mitt første møte med Per - så endret han min oppfatning.

Vi tilhørte begge den store naturbevegelsen, Jeg var en av lederne i Folkeaksjonen mot skytefelt, og vi arrangerte den første store naturmarsjen - Nord-Fosen marsjen med ca. 700 deltakere.

Året etter ble det Forra-marsjen - og Per Flatberg var en viktig aktør - og elveredderen Per bidro sterkt til at det ble varig vern av Forra.

I 1980 ble det Stillamarsjen – den siste av tre påfølgende naturmarsjer, hvor Per hadde en viktig rolle i de to siste. Alle de tre naturmarsjene samlet rundt 700-800 deltakere.

Mange vil nok dele på den æren - men Per var den sentrale brobyggeren.

Likeså i Altakampen - hvor vi ble godt kjent, og bidro til at alle aktivistene dro i samme retning i tråd med det styret i folkeaksjonen mot Alta-kautokeinovassdraget bestemte.

Å forene miljøkamp og urfolkskamp på den tiden var et mesterstykke, og hvor Per var helt avgjørende. Samarbeidet med samene i både Fosenkampen og Forrakampen var nyttig ballast for Per som gikk fra å være generalsekretær i Naturvernforbundet til å bli informasjonsleder i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

Per var også en "skjult" medarbeider som bidro sterkt for de sultestreikende samene.

På Naturvernforbundet sitt landsmøte på Frolfjellet i 2003 ble Per utnevnt til æresmedlem.

I 2008 fikk «oppvigleren» Per kongens fortjenstmedalje i gull.

Nå i de siste var Per opptatt av Høyesterettsdommen som gikk i favør av samene på Fosen. Høyesterettsdommen i 1982 i Altasaken, ble umiddelbart kommentert av den politiske ledelsen i Norge, og utbyggingen fortsatt i tråd med at domspremissene sa at saksbehandlingen var riktig utført og at konsesjonen var gyldig. I oktober 2021 kom et enstemmig storkammer til at konsesjonen på Fosen var ugyldig. At Støre og Vedum ikke fulgte opp dommen, slik som det ble gjort i 1982. skuffet Per enormt. han hadde vært aktiv mot vindindustri på Fosen siden 2008.

På det naturnære landsmøte på Frolfjellet i 2003 ble Per utnevnt til æresmedlem i Naturvernforbundet.

Å hedre Per sitt minne - vil være å få med alle anstendige politiske krefter i Trøndelag til å si at at Høyesterettsdommen må respekteres, selv om staten tapte.

Det er vanlig å lyse fred over en varm person som er gått bort - men i tillegg vil jeg oppfordre alle til å realisere Per sitt ønske om at samene på Fosen må få tilbake landet sitt - i tråd med Høyesterettsdommen.

Vennlig hilsen Kjell M. Derås, leder i naturvernforbundet i Levanger i røft 10 år, og nåværende sentralstyremedlem i Naturvernforbundet.