Tusener vil gravlegge Helseplattformen. Jeg tror ikke Midt-Norge har råd til å la være