Antallet søkere til studiespesialisering til Verdal videregående skole er halvert. For en region som skriker etter høykompetent arbeidskraft, er det viktig at mange også tar høyere utdanning. Derfor er det dramatisk at så få søker seg til studieforberedende fag.

Flere aktører har de siste årene hatt kampanje for å få flere unge til å velge yrkesfag. For mange ungdommer er dette et riktig valg, særlig for de som er lei av en teoretisk skole. Men nå har utviklingen gått for langt i Verdal. Tallene Innherred presenterte lørdag, viser en dramatisk utvikling: Bare 22 elever ønsker å gå studiespesialisering ved Verdal videregående skole. Dette er ikke engang nok til å fylle opp en klasse, og antallet er halvert fra året før. Samtidig er det en økning på alle andre linjer.

Heldigvis er rektor Bjørn Sivert Woll oppmerksom på utviklingen. Han uttrykker bekymring for søkertallene til studieforberedende fag. Men hva kan gjøres? Det er helt nødvendig at unge også blir forespeilet de muligheter en mer teoretisk utdanning gir. Kampanjene som skal få unge til å velge yrkesfag ser ut til å ha gått for langt. Derfor må aktører som trenger arbeidstakere med høyere utdanning komme på banen. De bør vise fram hvilke muligheter som finnes for de som velger høyere utdanning. Dette gjelder i særdeleshet Sykehuset Levanger og Nord Universitet.

Hvis de videregående skolene i nærområdet ikke sørger for at mange nok elever kan ta høyere utdanning, vil de store institusjonene forvitre. Det er stort behov for både sykepleiere og leger til Sykehuset Levanger, og Nord Universitet har sterkt behov for flere fagfolk. Det samme kan sies om NTNU HUNT og Levanger og Verdal kommuner. Alle disse arbeidsplassene har behov for folk som tar høyere utdanning, og for å få folk som tar høyere utdanning, trengs en kritisk mengde elever som velger studiespesialisering på videregående. For det er ingen tvil om at det er lettere å rekruttere folk med lokal tilknytning, enn de som ikke har det.

For å sikre at de tunge institusjonene på Innherred ikke forvitrer, er det helt nødvendig at lokale ungdommer ser karrieremulighetene som finnes i lokalområdet - også om de velger høyere utdanning.