Gyda har vært på besøk. Det damebesøket har ikke gått upåaktet hen. Ekstremværet har etterlatt seg omfattende skader på bygninger, veger og annen infrastruktur. Levanger og Verdal er ikke noe unntak. Forsikringsselskapene lesses ned med skademeldinger. Det er mye som må rettes opp i tida framover.

Ulike instanser har blitt veldig flinke til å sende ut advarsler på forhånd. De kommer ganske jevnlig i ulike fargekulører. Når meteorologene tidlig i uka trakk fram det røde kortet, var det kanskje noen av oss som litt klok av skade tok imot det litt avmålt. «Så galt kan det vel ikke bli!» Denne gangen slo meldingen om ekstremvær til. Det var ikke et rop om «ulv, ulv».

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred

Ekstremvær innebærer også fare for liv og helse. Heldigvis gikk det ingen menneskeliv. Folk så hvordan været utviklet seg og utsatte seg ikke for unødig risiko. Det skal vi være glade for, selv om det ble omfattende materielle skader etter uværet. Hvor omfattende, målt i arbeid og kroner, er det ingen som har oversikt over i dag.

Hvorfor? Et så voldsomt regnvær i januar har ingen nålevende opplevd før. Selv om vi ikke har offisielle målestasjoner i vår midte, er det ingen grunn til å tro at det var mindre regn hos oss en hos dem i nærheten med offisielle tall. Uværet får også noen til å stille spørsmål om årsakene til at denne «atmosfæriske elven» tok turen over Atlanteren på denne tiden av året. Det er betimelige spørsmål, som mange ønsker svaret på. Gyda er et blant mange uvær og hendelser de siste årene som tyder på at kloden er i kraftig ubalanse.

Når uværet først kom, er det også godt å se at vi er godt organisert til å møte det. Våre to kommuner gikk med en gang det røde kortet kom i krisemodus. Mannskaper og maskiner rykket ut for å drive skadebegrensning. Værvarslere, vegvesen, strømselskap, NVE og andre med tilsvarende ansvar, har bygd opp digitale systemer som gjør det langt lettere for å få god og kvalitetssikret informasjon både på forhånd og mens vi sto midt oppe i det. Her har det skjedd en merkbar positiv utvikling bare de siste årene.

Det bidrar til større trygghet når naturen slår seg litt vrang. Gyda er ikke den siste vi får på besøk.

(Lederkommentar i Innherred 15. januar 2022)