Torsdag kveld tok jeg meg tid til å se gjennom dokumentarserien «Gutter mot verden» på NRK. Litt fordi den er laget av Martha Antonette Solli, NRK-journalisten fra Levanger som legger igjen mye av seg selv i serien. Litt også fordi det er mange lokale unge menn som deltar. Men aller mest ser jeg serien fordi den tar opp et tema som blir mer og mer aktuelt, og som vi bør ta i større grad på alvor. Som tittelen antyder handler det om unge menn som føler at de ikke passer inn i eller får plass i samfunnet.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Å være vellykket på alle vis er et mantra i tida vi lever. Da snakker vi om en vellykkethet som ofte blir målt i kroner og øre eller i popularitet i venneflokken eller blant kvinner. Vi dyrker menn som lykkes og som havner i samfunnet toppsjikt. Litt for lett fordømmer vi dem som ikke føler at de strekker til, som føler seg mislykket og tidvis melder seg ut.

I et intervju med lokalavisa sist lørdag hadde Martha Antonette Solli en presis beskrivelse da hun konstaterte at dette er et tema som mange er opptatt av: «Det er mange som snakker og skriver om det, men så har jeg en opplevelse at det snakkes mye om, men ikke så mye med.»

Farlig utenforskap. Gjennom fire programmer får vi hører mer om unge menn og ensomhet, hat, løgn og terror. Programlederen har klart å få i tale mange av dem som føler at de av ulike grunner faller utenfor. Hun konfronterer dem med nærgående spørsmål, men gjør også forsøkt på å få oss til å forstå hvorfor de har havnet på det mange vil beskrive som «utenfor samfunnet».

I ytterste konsekvens kan utenforskapet bli farlig. Det beskrives godt når Gaute Børstad Skjervø fra Levanger forteller mer åpenhjertig enn noen gang om sine opplevelser som 16-åring på Utøya, på terrordagen 22. juli 2011.

Dokumentarserien gjør inntrykk. Det som tas opp er gjenkjennbart. Mange av oss har gjennom livet har stått ved korsveger som vi etterpå ser som avgjørende for at det gikk som det gikk. På godt eller vondt. I dagens kompliserte samfunn er fallgruvene sannsynligvis mange flere enn i tidligere tider.

Serien tar opp et tema som fortjener større oppmerksomhet. Som vi bør forstå. Før det er for seint.

(Lederkommentar i Innherred 18. desember 2021)