Et nytt lovforslag fra den rødgrønne regjeringen kan gjøre det straffbart for familier å diskutere kjønn og legning rundt kjøkkenbordet. Forslaget er autoritært, og må forkastes.

Et nytt lovforslag ligger på bordet fra likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Intensjonen er god, nemlig å gjøre det vanskeligere å drive såkalt konverteringsterapi. Konverteringsterapi er metoder som enkelte konservative miljøer bruker for å overbevise personer som er homofile, om at de likevel ikke er det. Konverteringsterapi er dypt problematisk, og bør fordømmes. Men Trettebergstuens lovforslag er likevel feil, fordi det går altfor langt. Hun ønsker å forby samtaler mellom voksne mennesker. Forslaget innebærer at dersom Per sier han er homofil, vil det være straffbart for Marie å forsøke å overbevise ham om det motsatte.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuens lovforslag går altfor langt, mener redaktør Espen Leirset. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er viktig å støtte homofile som opplever hets og problemer med å stå fram med sin legning. Et liberalt samfunn må la folk leve sine liv slik de selv ønsker. Det er bra at regjeringen er opptatt av å gi denne utsatte gruppen et bedre liv. Men det er også en fare for at politikerne blir for ivrige. Det har Trettebergstuen blitt her. Lovforslaget kan gjøre samtaler rundt kjøkkenbordet mellom foreldre og barn ulovlig. Hvis en person vil gjennomføre et kjønnsskifte, kan det bli ulovlig for en venn eller familiemedlem å argumentere mot. Strafferammen er dertil foreslått å settes høyt. Dette er så krakilsk politikk at det nesten ikke er å til å tro. Det er urovekkende. Regjeringen bør selvsagt ikke nekte voksne folk å snakke sammen. Det er ikke staten som skal bestemme hva folk skal mene. Det er omvendt.

Enkelte tunge instanser roper heldigvis et kraftig varsku. I et høringssvar skriver det nasjonale statsadvokatsembedet at de er «særlig kritisk til straffebudet og dets anvendelsesområde innad i den enkelte familie. Spesielt kjernefamiliens adgang til å diskutere fundamentale familieforhold.» Statsadvokatene må lyttes til.

Ministeren må justere engasjementet sitt slik at hennes gode intensjon ikke skaper et illiberalt samfunn. Samtaler mellom voksne mennesker må ikke straffes av staten.