Onsdag forrige uke var det en nasjonal markering til støtte for Ukraina. I et nyhetsbilde som preges av strømpris og høyere rente, var nok dette den aller viktigste markeringen på Innherred i sommer. Det finnes knapt noe viktigere enn å vise støtte og solidaritet til Ukraina etter det forferdelige angrepet på landet i vinter. Innherred dekket arrangementet på Nordic Mission med en reportasje som sto på trykk i papiravisa lørdag. Her kunne vi lese at det var sang, taler, konkurranser og ukrainsk mat til de fremmøtte.

Menighetene på Innherred spiller en viktig rolle, mener redaktør Espen Leirset.

Det var ekteparet Andrej og Marina Verhnjadsky som hadde tatt på seg oppdraget med å lede arrangementet i Levanger, som samlet rundt 200 deltagere. Dette gjør antagelig arrangementet i Levanger til den største markeringen i Trøndelag. På markeringen på Torvet i Trondheim var det ifølge NTB 100 personer til stede. I tillegg var det markeringer i Oslo, Sunndalsøra, Ålesund, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Molde, Tønsberg og Kirkenes onsdag.

Det er godt å se at oppslutningen er så stor i Levanger. Markeringen skjedde ved Nordic Mission, og at et kirkesamfunn står bak, er neppe tilfeldig. Det kan nok gjøre sitt til at oppslutningen er så stor i Levanger. Professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet har tidligere beskrevet at Innherred har en rik religiøs palett med mange menigheter. Det er en overvekt av kristne menigheter, men det er også en moské i Levanger sentrum. De fleste av disse menighetene gjør et godt og viktig arbeid, som ofte ikke vises så godt utenfor menighetene selv.

I det store nyhetsbildet preges rapportene om religion gjerne om religiøse ekstremister, slik som det forferdelige angrepet på Salman Rushdie. Det er viktig å løfte fram de moderate trossamfunnene som bidrar til å skape bedre samfunn, både lokalt og internasjonalt. Kirkesamfunnene er ofte svært opptatt av internasjonal solidaritet. De minner oss om at vi bør tenke på de som ikke har så mye fra før. Dette er særlig viktig når det gjelder folk langt unna, som vi ikke ser i hverdagen selv - og hvor vår støtte faktisk har noe å si. Ukraina er et slikt eksempel, hvor vår våpenstøtte, politiske og moralske støtte kan endre krigens utfall.

Derfor bør vi rette en takk til arrangøren for en vellykket markering av Ukrainas nasjonaldag på Innherred i forrige uke.