Med stor påskeutfart og dårlig vegkvalitet har engasjementet for veresvegen vært enormt i påska. Mer enn 120 av våre lesere har kommentert hvor dårlig vegen er. Bilder og videoer på innherred.no taler sitt tydelige språk, sammen med kommentarer fra kjørende på veien: «Jeg har aldri opplevd før å kjøre på en isfri vei og være konstant redd for å havne i grøfta eller kollidere med møtende biler i en strekning på flere mil, alt grunnet høye kanter bevegelig gjørme», skriver Marte Heie Hallem på Innherreds Facebookside.

Tidlig i påskehelga varslet lokalbefolkningen at de var redd for hva som skulle skje dersom det brøt ut brann eller noen ble akutt syk i fjellbygda. Hvordan skulle utrykningen komme seg fram? Så skjedde nettopp det - ikke bare én, men to ganger. Første gang gjorde bilambulansen vendereis, fordi luftambulansen kunne rykke inn til fjellbygda for å redde pasienten. Andre gang ble en pasient fraktet ned på den trasige vegen, med Rune Tronsmo Olsen som følgebil i firehjulstrekker, for å bistå dersom ambulansen satte seg fast.

Slik så vegen til Vera ut i påska. Foto: Innsendt

Tronsmo Olsen fortjener all mulig ros for sitt bidrag. Men det skal ikke være nødvendig for lokalbefolkningen å hjelpe ambulanser fram på en fylkesveg. Veresvegen er spesiell fordi den er en lang grusvei uten omkjøringsmulighet. Vegen brukes av lokalt næringsliv og av mange tilreisende. Seksjonsleder Endre Rudolfsen i fylkeskommunen kommenterte til Innherred i påskehelga at det kun er avbøtingstiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Nå i vårløsninga er selv det vanskelig. Rudolfsen sier at full masseutskifting av vegen vil gjøre vegen bedre, men dette er en investering som må vedtas politisk.

Enkelte beboere ved Veresvegen har hevdet at vegen er dårligere fulgt opp etter sammenslåingen av fylkene. Det er vanskelig å vite om vegens kvalitet ville vært bedre uten sammenslåingen. Men det er uheldig at Trøndelag fylkeskommune har problemer med samferdsel. Før har det vært mye oppmerksomhet rundt transportselskapet AtB, som til slutt endte med at direktøren der måtte gå. Nå er det vegforhold som er så dårlige at folk som kjører der føler seg utrygge.

Det er positivt at fylkespolitikere og vegadministrasjon var på befaring på veresvegen før påske. Men nå trengs handling. Vegen til Vera er en skam. Den fortjener høyere prioritering fra fylkespolitikerne.