Det var lite lystelige mobbetall som ble lagt fram før helga. Det er en markant økning i andelen som rapporterer om mobbing i begge kommunene. I Levanger er det 11,6 prosent som rapporterer om mobbing. Året før var det 9,4 prosent. Utviklingen går også feil vei i Verdal. Mobbetallene kommer fra den årlige, nettbaserte undersøkelsen om elevenes skole- og læringsmiljø som kalles Elevundersøkelsen.

Innherred har altså både en økning fra året før, og kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Dette kan Levanger og Verdal kommune ikke leve med. Det er bra at ordførerne varsler grep. Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand synes tallene er nedslående, og lover å følge opp saken. Verdals-ordfører Pål Sverre Fikse er bekymret, og vil gå ned på skolenivå for å jobbe med saken. Dette er positivt, og vi ser fram til at lovnadene blir konkretisert politisk.

Det er bra at de politiske lederne er så tydelige. Arbeidet med å få bukt med mobbing må gjøres i skolen, men det politiske ansvaret må de folkevalgte ta. Begge kommunene har vært gjennom en tøff budsjetthøst der de økonomiske rammene til skolen har vært under press. I fjor skrev Innherred om kuttet av ungdomskontakter i Levanger-skolen. Mangeårig politi, Per Henrik Bykvist, var blant dem som var kritiske til kuttet, fordi det førte til mindre voksenkontakt med ungdommer.

Vi vet ikke om det er ungdomskontakter eller andre tiltak som er best for å løse mobbeproblemene. Men det er ingen til om at problemet må jobbes med fra kommunens ledelse. Dette betyr også vilje til prioritering blant de folkevalgte. De som jobber med skolen, sier ofte at innholdet i skolen er viktigere enn skolebygg. Men i lokalsamfunnet er det ofte skolebygg som blir betente debatter, ikke innhold i skolen, som fag, mobbing og andre ting barna opplever til hverdags. Det er et paradoks.

Det er et politisk ansvar å sette fagfolk i stand til å jobbe systematisk med mobbing og utenforskap blant barn og unge over tid. Dette arbeidet bør ha høy prioritet. Vi håper ordførerne og de andre folkevalgte tar dette ansvaret på alvor i tida som kommer - både før, under og etter valgkampen.