Det trengs kraftfulle politiske tiltak for å gjøre det mer attraktivt å få barn.

Denne uka omtalte Innherred en stor nedgang i fødselstallene ved Levanger sykehus - fra 905 i 2015 til 809 i 2022. Det er et fall på litt over 11 prosent. Også nasjonalt stuper fødselstallene. Det fødes rundt 1,5 barn per kvinne i Norge, noe som er alt for lite. Selv om det er svake tall over hele Europa, er Norge enda dårligere stilt enn mange andre land vi bør sammenligne oss med. Det bør regjeringen gjøre noe med.

Det er et paradoks at Norge er så rikt, men at det likevel er lite attraktivt å få barn her til lands. Det trengs derfor kraftfulle politiske tiltak. Det er sammensatte årsaker til at folk velger å ikke få barn, og det trengs mange politiske tiltak. Antagelig ligger det noe i at mange småbarnsforeldre opplever en kombinasjon av tidspress og økonomisk press. Livet med barn blir for preget av en hektisk spurt fra jobb til fritid til middagsbord til lekser.

Regjeringen bør sette ned et utvalg som tenker helt nytt på hvilke tiltak som kan innføres for å gjøre det mer attraktivt å få barn, skriver redaktør Espen Leirset.

Dagens ordning med fødselspenger gjør det økonomisk krevende å få barn når kvinner er i sin mest fruktbare alder. Økonomisk trygghet gjør at mange venter til de har fast jobb før de får barn. Det er et problem at vi har laget en fødselspenge-ordning som ikke spiller på lag med biologien. For mange venter til de er i 30-årene med å prøve å få sitt første barn. Da vil mange oppleve at de er mindre fruktbare. Man bør ikke straffes økonomisk dersom man får barn i starten av 20-årene. Det bør istedet legges til rette for dette. Biologisk er dette et godt tidspunkt for kvinner å bære fram barn, og de politiske virkemidlene bør støtte opp under dette.

Dersom det ikke settes inn sterke tiltak, vil mange grendesamfunn stå overfor en radikal folkenedgang i løpet av en generasjon. Det største problemet i bygdene er ikke at folk flytter til byene - det har folk alltid gjort. Det største problemet er at det ikke produseres nok mennesker. Regjeringen bør sette ned et utvalg som tenker helt nytt på hvilke tiltak som kan innføres. Tiltakene bør være vidløftige. Risikoen for at tiltakene ikke virker, er stor. Men da er til gjengjeld den økonomiske risikoen liten.