Regjeringen åpner for å drepe flere gauper og flere jerv. Slik lød det på radio i NRK Dagsnytt onsdag morgen. Flere ganger ble det hevdet at flere rovdyr skal drepes. Dette som en del av regjeringens løsning på konflikten mellom vindkraft og reindriftsnæring på Fosen. Løsningen er altså å redusere bestandsmål for gaupe og jerv fra Trøndelag og nordover. NRK omtaler altså dette som at flere gauper skal «drepes». Men gauper er dyr. Man sier normalt ikke at dyr drepes. Drap er noe som forbindes med mennesker. Det sier også ordboka: Drap er «det å ta livet av eit menneske; mord».

Hvis NRK sier at dyr drepes, hvor setter man grensen? Er slaktere drapsmenn? Begår man drap hvis man er på fisketur? Hvis man klasker en flue ihjel, begår man da et mord? Nei. De fleste vil betakke seg over en slik språkbruk.

Å diskutere slike ord er ikke bare for språknerder. For ord er også politikk. Når landets største og fremste mediekanal i nyhetssendinger bruker slike ord, blir ordene normalisert. Kaller du jakt på gauper for drap, betyr det at jegere blir drapsmenn. En vurdering fra Språkrådet er at drap er et så sterkt ord, at det er problematisk å bruke det om dyr. Samtidig er det noe man antagelig får tåle når radikale miljøvernere snakker om det. Fordi de har en klar agenda, og blir forstått i lys av det. Det er en ærlig sak å være sterkt imot jakt.

Men det er noe helt annet når NRK bruker slike ord i sine nyhetssendinger, av sine egne nyhetsopplesere. En mediekanal må være bevisst ordene de bruker. NRK skal verken være aktivister eller aksjonister. De skal presentere nyheter på en nøktern og tillitvekkende måte. Det er synd at NRK med sine enorme ressurser ikke er mer oppmerksom på at de med språkbruken sin tar part i rovdyr-saken på denne måten.

Det finnes gode ord som beskriver avliving av dyr på en presis måte. Å avlive eller skyte gauper er gode språklige bilder på det man faktisk gjør. Det finnes eksempler på motsatt ordbruk også. Å «ta ut» en gaupe er på motsatt ende av «å drepe» en gaupe. Begge ordvalgene sier mest om den som bruker begrepet. Dette bør nyhetsmedier som NRK være bevisst. De bør ikke gå i aksjonistfella, men bruke gode ord som beskriver på en grei måte det som skjer.