Færre biler enn på Innherred, men fartsgrensen er 130 km/t

foto