For en del år siden fikk redaktøren besøk på kontoret. En av avisas lesere hadde lest lederkommentaren om en sak på sykehuset i Levanger. Han var uenig, noe han fikk tydelig fram i ett kvarters monolog. Da han var ferdig gjorde redaktøren seg klar. Den besøkende var ikke interessert i redaktørens mening. – Sykehuset er for viktig til at du og jeg skal bry oss om det, var hans svar.

I dag torsdag kommer det en ny rentebeslutning fra styret i Norges Bank. Alt tyder på at styringsrenten blir satt opp. Det betyr at lånene vi har blir dyrere. Dette blir gjort for å få oss til å bruke mindre penger på andre ting. Et verktøy for å begrense prisstigningen. Altså inflasjonen.

Når vi kommer til renter og inflasjon, er i alle fall det for viktig til at du eller jeg skal bry oss. Spørsmålet er for viktig til at noen andre enn de lærde skal bry seg. Landets politikere finner seg i å danse etter økonomenes pipe. De som forsøker seg på noe annet blir satt raskt på plass.

Norge er ikke alene. Sentralbanker over hele verden skriver ut den samme resepten. Unntakene som finnes er land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. En oversikt fra databaseselskapet Macrobond viser det bare er Kina, Japan, Russland og Tyrkia som setter ned styringsrenten. 26 andre land går motsatt veg. De bruker renteøkninger for å temme inflasjonen.

Roger Rein er samfunnsredaktør i Innherred.

Årelating. Nå finnes det heldigvis fagfolk blant oss som stiller spørsmål ved den rådende praksis. Blant disse er den nobelprisvinnende økonomen Joseph Stiglitz. Han er usikker på diagnosen, om hvorvidt høye renter hjelper eller skader, og om hva årsaken til den høye inflasjonen er.

– Å bruke feil diagnose fører til at man får feil medisin, sier Stiglitz. Han sammenligner dagens rentepolitikk med tidligere tiders årelating. Ved å få pasienten til å blø, kunne man kurere dem for sykdom. Når det ikke virket med en gang tappet man ut mer blod. De håpet på en mirakel, men resultatet ble at pasientene bare ble sykere og sykere.

– Jeg er redd for at sentralbanker skal gjøre det samme nå, sier Stiglitz, ifølge NTB.

Fra sidelinja kan vi ikke gjøre annet enn å krysse fingre og håpe at nobelprisvinneren er den som tar feil.