Det er en ganske bred enighet i det politiske miljøet i Verdal. De ønsker seg en kraftutbygging i Verdalsvassdraget. Meningen er nok litt mer delt på bygda. Men, selv om motstanden er til å ta og føle på er det på langt nær den samme temperaturen i denne diskusjonen i dag, som vi opplevde tidligere da det var snakk om kraftutbygging i det som ble betegnet som verneverdige vassdrag.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Det er flere grunner til det. Det som bør være den viktigste er den alvorlige klimasituasjonen vi står oppe i. Senest i denne uka kom det en ny klimarapport fra FNs klimapanel som understreker alvoret. Nærmere halve jordas befolkning lever under forhold som gjør dem svært sårbare for endringene i klimaet. For å unngå den store katastrofen er det tvingende nødvendig å vri vårt forbruk bort fra fossilt brennstoff.

Det ligger fortsatt en betydelig grønn energireserve i norske vassdrag. Både i de som er urørte per i dag, og de vassdragene som de siste 150 årene er bygd ut for å forsyne Norge med fornybar energi. Dette betyr ikke at alle urørte vassdrag skal bygges ut, og at det skal skje på den mest optimale måten ut fra et rent energiperspektiv. Av hensyn til framtida er det nødvendig å se på dette med nye øyne.

Hva med Forra? NTE Energis direktør, Inge Forseth fra Levanger, var med i denne ukas utgave av lokalavisas podkast «Vækka som va». Denne anbefales for de som lurer på hvordan NTE tenker seg en framtidig kraftutbygging i Verdalsvassdraget. Forseth snakker om en skånsom utbygging som skiller seg veldig fra planene som kraftselskapet syslet med på 80-tallet, og som var en av grunnen til at vassdraget ble vernet. Den gang var det snakk om en etter våre forhold gigantisk utbygging på 800 GWh. Planene NTE nå ser på er på under en firedel av dette, med mye mindre inngrep i naturen. En annen effekt av en utbygging er flomdempende tiltak.

I podkasten er vi også innom Forravassdraget i Levanger og Stjørdal. Også det ble vernet noenlunde samtidig som Verdal. Nå er det ikke like opplagt at Forra er like godt egnet for en utbygging som Verdalsvassdraget. Men, også her bør vi være villig til å se på mulighetene. Jeg tror at vi skylder framtida det.

(Lederkommentar i Innherred 5. mars 2022)