Nærmere 1.700 personer står på venteliste for ny fastlege i Verdal og Levanger. Disse deler skjebne med rundt 140.000 personer i hele landet som venter med å få tildelt en fastlege. Det de kan vente seg framover er trolig en forverring, ikke en forbedring. Tommy Aune Rehn, kommuneoverlegen i Levanger, har en dystert spådom i et intervju med lokalavisa. Hvis ikke noe skjer veldig raskt, spår han en totalkollaps for fastlegeordningen.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Det er all grunn til å ta bekymringene rundt fastlegeordningen med stort alvor. Dette er en lenge meldt katastrofe som de ansvarlige, uansett politisk farge på regjeringen, ikke har klart å gjøre noe med så det monner. Rett nok brukes det mer penger på ulike tiltak. Men ikke nok, for krisen framstår som bare større etter hvert som tida går.

Fastlegene selv, og deres organisasjoner, mener det må satses langt mer for å unngå den bebudede kollapsen. Å være fast-lege er ikke attraktivt nok målt mot arbeidsmengde og frustrasjon, og ikke minst mot alternativene som finnes i arbeidsmarkedet. Legeforeningene mener det må satses milliarder, ikke millioner, for å berge ordningen.

Alternativet er dårligere. Det er lett å reagere mot dem, når en gruppe som oppfattes som forholdsvis privilegerte, i dette tilfellet legene, går ut med så kostbare krav til myndighetene. Mange vil nok mene at det er andre som står foran dem i køen når politikerne skal prioritere pengebruken. Fastlegekrisen finner ingen løsning hvis et slikt syn skal få dominere. For legene har gode argumenter. Så langt har ingen klart på påvise at de tar feil når de har satt en slik diagnose.

Alternativet til å forsterke for å beholde en god fastlegeordning, er ikke å trakte etter. Da vil enda flere private tilbydere ta unna de lettere tilfellene, og de tyngre vil øke presset på legevakten og sykehusene. Resultatet for samfunnet som sådan blir at kostnadene til helsetjenestene sannsynligvis øke mye mer enn det koster å innfri kravene som stilles for å få fastlegeordningen på rett kjøl.

Sist, men ikke minst, vil pasientene bli den store taperen. Forskning viser at dødsrisikoen går ned, og du får leve lenger om du har et fast forhold til legen din.

(Lederkommentar i Innherred 12. mars 2022)