Viktig debatt om Stiklestad.

Forrige ukes folkemøte på Stiklestad samlet rundt 70 engasjerte interesserte. Her ble det lagt fram to ulike scenarier for hvordan det skal se ut på Stiklestad fra mot tusenårsjubileet i 2030.

Stiklestad har behov for fornyelse. Derfor er prosjektet som pågår spennende. Stiklestad vil gradvis miste sin relevans hvis det ikke oppfattes som interessant for nye generasjoner. Det er derfor helt riktig å betone unge og nye stemmer i utviklingen på Stiklestad. Samtidig er det naturligvis viktig å ivareta den kulturhistoriske og kirkelige arven på Stiklestad.

Det er viktig at denne debatten blir konstruktiv. For å skape en god debatt, må deltagerne være konstruktive. Det finnes mange gode regler for å skape en god debatt, hvor saklighetslæren til filosofen Arne Næss er blant de mest kjente. Ett av punktene Næss mener er viktig, er å unngå adjektiver og ord som karakteriserer deltagere for sterkt. Å si at det er å tro på julenissen hvis man er positiv til planene, er neppe et godt bidrag til en konstruktiv debatt. Ideen om å fjerne en teatersal omtales også av enkelte som «galskap». Dette er heller ingen god karakteristikk hvis man ønsker en konstruktiv debatt.

En konstruktiv debatt er viktig hvis man ønsker å inkludere nye stemmer. Hvor fristende er å delta for unge og nye stemmer hvis man risikerer å få slike merkelapper slengt etter seg? De som er mest erfarne i debatter om Stiklestad, bør ordlegge seg på en slik måte at det inviterer til at nye stemmer også ønsker å delta. For sterke adjektiver og merkelapper gjør at unge og nye stemmer vil unngå å diskutere framtida på Stiklestad.

Samtidig har Stiklestad også et ansvar for å legge til rette for å gjøre debatten så god som mulig. Folkemøter er vel og bra, men besøker man Stiklestad på en vanlig kveld eller helg, er det i dag ingen presentasjon av planene. Hvis man ønsker at unge og andre skal mene noe fornuftig om planene, må det legges til rette for det. Gjerne med store plakater og gode oversikter som gir et inntrykk av hvordan idemakerne ser for seg hvordan det skal bli på Stiklestad.

For å skape en god diskusjon om utviklingen av Stiklestad, må SNK for det første ta seg nok tid i prosessen til at folk får tid til å gjøre seg opp en mening. Men de må også legge til rette for nye stemmer i debatten.