Allos-stiftelsen, som ble møtt med en kald skulder fra både folkevalgte og kommuneadministrasjonen da de ville etablere virksomhet ved Skogn helsetun, ble mottatt med åpne armer i nabokommunene. Da Inderøy og Steinkjer ble kjent med at den ideelle stiftelsen hadde klare planer om å etablere et privat helsetilbud i området, var de begge raskt på banen for å tilby lokaler.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Martine Bentzen i stiftelsen roser samtalene med Inderøy og Steinkjer. Sistnevnte trakk det lengste strået. Allos har tegnet en femårskontrakt med Lucas-stiftelsen om å leie lokaler på Betania i Sparbu. Sp-ordfører Anne Berit Lein gir uttrykk for stor glede og ønsker dem velkommen til Steinkjer.

Den ideelle stiftelsen er sterkt forankret i Levanger. I lokalmiljøet på Skogn var begeistringen til å ta og føle på da de presenterte seg selv og sine planer for bygda. Ressurspersoner stilte seg til disposisjon. Noen gikk inn i styret for stiftelsen. Andre bladde opp fra egen lomme betydelig beløp for å bidra med stiftelseskapital. Endelig kunne det bli aktivitet igjen i helsetunet som mest ble tømt da kommunestyret valgte å stenge sykeheimen for flere år siden. Det var snakk om et tilbud som kunne gi opp mot 50 arbeidsplasser i Skogn.

Argumenterte imot. Det eneste som gjensto var en positiv vilje fra Levanger kommunes side på leie i det nedlagte helsetunet. I ettertid vil ikke Martine Bentzen bruke tid på å analysere hvorfor kommuneadministrasjonen og de folkevalgte i hjemkommunen vendte tommelen ned. Det er lett å forstå. For sett i ettertid er dette mest til å gråte over. «Ja-kommunen» Levanger brukte mye mer energi på å lete etter argumenter for å si nei, enn å legge til rette for en nyetablering. Hovedgrunnen som ble anført da formannskapet sa nei, var at kommunen selv kanskje har behov for lokalene på Skogn «i et noe lengre tidsperspektiv». Å lete etter alternative lokaler var ikke på bordet som en mulighet.

Da er det vel heller ikke så overraskende at ordfører Anita Ravlo Sand i ettertid ikke ser noen grunn til å angre på utfallet av denne saken. Ledelsen i Levanger fikk det som de ville. Det gjorde også Ravlo Sands kollega og partifelle i Steinkjer.

(Lederkommentar i Innherred 24. februar 2022)