Kommunedirektøren i Levanger viste en viss optimisme da han i siste formannskapsmøte orienterte politikerne om den økonomiske situasjonen. Selv om regnskapet for 2021 ikke er ferdigstilt, antydet Peter Ardon et overskudd, eller et mindreforbruk som de sier i kommunen, på 20 – 30 millioner kroner. Så sent om i juni i fjor styrte kommunen mot underskudd på nær 40 millioner.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Nå understreker kommunedirektøren at det er for tidlig å skrive ut en friskmelding. Den viktigste årsaken til at minus er snudd til pluss er langt høyere skatteinntekter enn budsjettert. Det alene gir en merinntekt på 45 millioner kroner. Også mer enn ventet i koronakompensasjon og lavere utgifter til pensjon bidrar til en positivt resultat. Den som da regner litt selv forstår da at kommunens normale drift ikke gikk med overskudd i løpet av fjoråret.

Peter Ardon gjorde det da også klart for de folkevalgte at de ikke er mål. Tjenesteproduksjonen sliter med å holde driftsrammene. Det gjelder først og fremst innen helse og velferd, der det er fortsatt er et betydelig gap mellom det som tildeles i budsjettet og det som faktisk forbrukes.

At Levanger har noe å gå på innenfor helse og velferd kom klart fra i løpet av fjoråret. Gjennomgangen av en ekstern konsulent ga et klart svar om det. Også sammenligningen lokalavisa gjorde med nabokommunene Verdal og Stjørdal viste at Levanger har et langt høyere forbruk enn de andre.

En ting er å vite dette. Det er vanskeligere å gjøre det som trengs for å komme ut av hengemyra. Den som kjenner på de forventninger som både ansatte, innbyggere og folkevalgte har til kommunen, er det lett å forstå at det ikke er lett å tette gapet mellom det man vil og det man kan gjøre.

Kommunedirektørens gryende økonomiske optimisme skal vi ikke ta fra ham. Peter Ardon har kommet godt gjennom sitt første driftsår. Å rette opp økonomien var jobb nummer en da han tiltrådte. Selv om det ikke er noen sprintdistanse, men bærer mer preg av et maratonløp, har han kommet godt ut av startblokka. Men, jeg tror nok også kommunedirektøren spør seg selv om han det er lyset hans ser i enden av tunnelen, eller om det er et tog som kommer imot?

(Lederkommentar i Innherred 25. januar 2022)