Krig er alvorlig uansett hvor i verden det skjer. Men, nærheten til det som nå skjer i Ukraina, gjør at vi kollektivt reagerer annerledes. Fordømmelsen blir sterkere. Frykt og angst sprer seg også i vårt eget land. Det gis råd om hvordan vi skal snakke med barna om krigen. Apotekene tømmes for jodtabletter. Mange ulike spørsmål blir reist både gjennom media, men ikke minst i samtaler folk mellom. Det er menneskelig at vi reagerer på denne måten. Uberegnelige Russland er tross alt også vårt naboland.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Trolig kan vi vente oss at krigen kommer enda nærmere på oss. Flyktningstrømmen tiltar over den ukrainske grensen. FN melder mandag at over 500.000 mennesker har forlatt Ukraina etter Russlands invasjon. Dette tallet kan vokse mye framover. Også Norge vil da ta sitt ansvar for å ta imot folk på flukt. I Levanger har ordføreren fått spørsmål fra SV om at nedlagte Leira mottak kan settes i stand og gjøres klart til å motta nye flyktninger.

Da Russland invaderte Krim for åtte år siden var europeiske statsledere preget av handlingslammelse. Bernt Brovold, som nå er bosatt i Sul, satt den gangen som det norske forsvarets fremste representant i NATO-hovedkvarteret i Brussel. Dette fortalte han om i lokalavisas podkast «Vækka som va». Dette ser annerledes ut denne gangen. Landene er raskere på med ulike former for hjelp og bistand.

Våpeneksport? Norge har bidratt med utstyr og lovt betydelig økonomisk hjelp til Ukraina. Det foregår en vurdering om å åpne for norsk våpeneksport. Statsminister Jonas Gahr Støre vil bruke mer tid og har holdt igjen på den beslutningen. Ikke alle er like glade for det. Politikere, både fra opposisjonen og regjeringspartiene, tar til ordet for at vi gjør det samme som andre land som allerede har sendt våpen og ammunisjon til Ukraina.

Dette er uten tvil en vanskelig avgjørelse. Naboskapet til Russland, og deres reaksjon på en slik handling, er en ting som må veie tungt. Spørsmålet egner seg ikke til lettvinte egenmarkering. Dette kan ikke tas på ren refleks. I en så alvorlig situasjon bør vi stole på at våre myndigheter gjør de rette avveininger og fatter de rette beslutninger.

(Lederkommentar i Innherred 1. mars 2022)

PS: Etter at lederkommentaren ble skrevet og avisa sendt i trykken, ble det klart at Norge vil sende våpen til Ukraina.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en  pressemelding mandag kveld.