Det sprenges og bores i Forbordsfjellet sør for Åsen. Det nye E6-prosjektet som endelig nå er under bygging, er et svært viktig prosjekt for Levanger og Verdal. I dag putrer det i knapt 70 kilometer i timen i Vuddudalen og langs Langstein. Det er en høyt trafikkert og farlig vei. Veien er helt uegnet som ferdselsåre mellom Trøndelags to mest befolkningsrike områder – altså Innherred og Trondheim. Derfor er det på høy tid at E6 legges gjennom Forbordsfjellet.

Den nye E6-strekningen blir fem kilometer kortere enn dagens vei. Distansen reduseres fra dagens 24 kilometer til 19 kilometer når nyveien åpner. - Kjøretiden blir dessuten kortet ned fra 19 minutter til 10 minutter. Det er ikke mange strekninger som får en slik gevinst etter å ha bygd ny E6-strekning, sier prosjektsjef Lars Erik Moe i Nye Veier til Adresseavisen.

Norsk veipolitikk har vært et sørgelig skue i mange år. I altfor mange år var det politisk styrte planene som gjorde hver veistubb til en politisk hestehandel. Denne metoden har ført til at Norge har en av Europas dårligste veinett. Dagens E6 mellom Åsen og Stjørdal er en illustrasjon på en forfeilet veipolitikk som varte i altfor mange år. Nyveien er et direkte resultat av at Erna Solberg inntok regjerings-korridorene i 2013.

Du får ikke bygget en vei som E4 langs Bottenviken eller Autobahn i Tyskland hvis veiens kvalitet skal justeres for ønskene til alle ordførerne som bor langs veien, skriver redaktør Espen Leirset.

Bort med hestehandlerne. Solberg-regjeringens mål var at politiske hestehandler skulle erstattes med stram rasjonalitet. Nye Veier skal bygge vei der nytten er størst. Slik andre land gjør det. Du får ikke bygget en vei som E4 langs Bottenviken eller Autobahn i Tyskland hvis veiens kvalitet skal justeres for ønskene til alle ordførerne som bor langs veien. Det er en nasjonal vei, som bør ha nasjonal standard.

LES OGSÅ: Senterpartiets Tomas Iver Hallem vil bruke sammenslåingen av trøndelagsfylkene som pressmiddel for å prioritere E6-utbygging mellom Ranheim og Åsen - ikke mellom Melhus og Ulsberg

Dersom Nye Veier ikke hadde sett dagens lys, ville vi ventet mange flere år på ny E6 mellom Åsen og Stjørdal. Før Nye Veier så dagens lys, var det en politisk hestehandel som gikk ut på at E6 skulle prioriteres sør for Trondheim. Nord for Trondheim var det liksom tog som skulle prioriteres. Resultatet av dette ville vært til enorm ulempe for Innherred, både for arbeidsfolk og næringsliv. Vi er avhengig av å komme oss rimelig raskt fra A til B også nord for Trondheim.

Vi trenger mer rasjonalitet i politikken, og mindre hestehandler. Derfor er Nye Veier et bra tilskudd til norsk veipolitikk.