Med utsikter til å spare over 10 millioner kroner i året, vedtok Levangers folkevalgte i 2014 en omstridt omlegging av eldreomsorgen. Innsparingene ble mulig ved å legge ned 90 «kostbare» sykeheimsplasser i Skogn, Åsen og på Breidablikktunet, og erstatte dem med langt «billigere» omsorgsplasser.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Av saksframlegget fra den gangen går det fram at en beboer i en omsorgsbolig ville koste kommunen 120–130.000 kroner mindre i året enn om vedkommende hadde en sykeheimsplass. Det manglet ikke på advarsler. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Frp, SV og Venstre. Det skjedde til sterke protester fra innbyggere som var redd for at dette ville gi en mye dårligere eldreomsorg i Levanger.

Åtte år etterpå stiller Venstres Karl M. Buchholdt betimelige spørsmål rundt regnestykkene fra 2014.

«Denne uken har jeg hatt en av mine mest tankevekkende uker som folkevalgt i Levanger kommune; og da opp mot problematikken i eldreomsorgen», skriver Buchholdt på sin Facebook-side. Sist uke fikk han nemlig framlagt regnestykker som viser hva det vil koste å gå den andre vegen. Å gjøre om 53 omsorgsleiligheter ved Breidablikktunet til sykeheimsplasser vil koste i overkant av 20.000 kroner per plass per år.

«Dette er 110.000 kroner lavere i kostnadsforskjell enn utredningene i 2014», skriver Venstre-politikeren.

Det er flere politikere som burde reagere på dette. Da tenker jeg på dem som stemte for omleggingen. At økonomi var en vesentlig grunn var det ingen tvil om. «På lengre sikt må flere innbyggere få samme tjeneste, men for mindre ressurser», het det da flertallet gjorde sitt vedtak.

Det er kanskje å gå for langt å påstå at de folkevalgte ble ført bak lyset. Men, om noen av dem som var med på vedtaket føler det sånn, kan jeg godt forstå dem. Politikerne er avhengig av regnestykker og vurderinger som holder vann når slike beslutninger skal tas.

Derfor bør Levangers folkevalgte forvente gode svar fra sin administrasjon, som nå må forklare hvordan dette henger sammen. Om det er til trøst ser jeg bare en formildende omstendighet for administrasjonen: Ingen av dem som i dag må svare satt i rådhuset da regnestykkene ble utarbeidet.

(Lederkommentar i Innherred 15. mars 2022)