At bedrifter på Røra får statsstøtte fordi de ligger usentralt til, er ikke mindre enn dypt urimelig.

Næringsparken på Røra opplever en stor vekst av nye bedrifter. Her er næringssjef Trygve Wannebo fra en tidligere reportasje i Innherred. Foto: Erlend Aune

Arbeidsgiveravgift betales inn av arbeidsgivere for sine ansatte for å finansiere folketrygden her i landet. Hver arbeidsgiver betaler 14,1 prosent av lønna i slik avgift til staten. Men i områder som ligger usentralt til, kan regjeringen gi statsstøtte gjennom å redusere arbeidsgiveravgiften. Hele Nord-Norge har eksempelvis redusert arbeidsgiveravgift. I tillegg kan enkeltkommuner få det, slik Mosvik hadde før sammenslåingen med Inderøy.

Etter sammenslåingen av Inderøy og Mosvik kommuner, klarte Inderøy følgende politiske kunststykke: De fikk definert hele kommunen som et område som trenger lavere arbeidsgiveravgift. Derfor er vi nå i den merkverdige situasjonen at bedrifter som flytter fra Verdal/Levanger til Røra, kan spare store summer. Besparelsen er på 3,5 prosent av lønna til de ansatte.

En bedrift som flytter til Røra næringspark får rundt 17.500 i statsstøtte for hver medarbeider. Foto: Erlend Aune

Sparer mye. En arbeidstaker som tjener 500.000 kroner, vil dermed være 17.500 kroner billigere å ha tilsatt på Røra enn i Verdal eller Levanger. For en bedrift som har 10 ansatte, sparer bedriften 175.000 kroner. Med hundre ansatte sparer bedriften næmere to millioner kroner. Ytterøykylling er i denne kategorien. Dette er viktige penger som gir en direkte konkurransefordel i forhold til andre bedrifter.

Det er rimelig at vi gir utkanter som Nord-Norge og Namdal noe statsstøtte for å kunne drive næring. Men Røra er ingen slik utkant. Røra ligger kloss inntil E6. Hvis Røra er usentralt, er Verdal og Levanger også usentralt. Men Levanger og Verdal er i samme kategori som Trondheim. Det er helt urimelig at det skal gis statsstøtte til bedrifter på Røra, og ikke bedrifter i Ytterøy eller i Vuku.

Inderøys politiske ledelse fortjener ros for å ha karret til seg en fet politisk seier etter sammenslåingen med Mosvik. Men det betyr også at det blir svarteper til Levanger og Verdals ordførere. De kan ikke annet enn å se på at bedrift etter bedrift pakker sammen og flytter til Røra.

Denne urettferdige politikken mellom nabokommuner er dypt urimelig. Her bør kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik rydde opp. For det andre må Levanger og Verdal se til å skaffe til veie gode næringsarealer. Når Røra kan friste bedrifter med attraktivt næringsareal med innebygget statsstøtte, er det på tide å prioritere dette arbeidet høyt.