Mandag opplevde vi en nær-katastrofe på E6 i Bjørga. En lastebil fullastet med griseslakt kjørte utfor veien ved like sør for tunnelen på Koa, og deiset ned i fjorden. Det gikk heldigvis bra med sjåføren, som fikk seg et kort sykehusopphold med lettere skader. Men dette kunne endt i en alvorlig katastrofe.

Det ble en heftig redningsoperasjon etter utforkjøringen denne uka. Ulykken er et eksempel på at E6 er alt for dårlig, og må utbedres raskt, skriver redaktør Espen Leirset. Foto: Odin Nordtømme

Onsdag skjedde det en ny ulykke i området. De første meldingene sa det var front mot front, men det endte som en ulykke uten alvorlig personskade. Heldigvis. Ulykken skjedde i forbindelse med utkjøring fra E6-krysset på Trones.

Ved E6 på Trones er det ikke påkjørings- og avkjøringsfil, selv om det er en bru på stedet. Dette viser at E6 er systematisk nedprioritert, skriver redaktør Espen Leirset. Foto: Odin Nordtømme

Begge disse ulykkene kan knyttes til standarden på E6. Utforkjøringen i Bjørga har sammenheng med den trange Koa-tunnelen og den smale vegen. Påkjørselen ved Trones kan knyttes til at man ikke har påkjørings- og avkjøringsfil. Ulykkene har sammenheng med at E6 i Levanger og Verdal er systematisk nedprioritert av myndighetene. Krysset på Trones er et spesielt godt eksempel på dette, for her går det allerede en bru over E6. Det er en ganske liten kostnad å lage en avkjøringsrampe på motsatt side når det alt er bru her. Men det er ikke gjort. Dette skyldes ikke noe annet enn elendig prioritering fra veimyndighetene.

Stor trafikk. På E6 i Bjørga passerer det 10.500 biler hvert døgn, viser vegvesenets egne tall. Dette er et høyt tall, og det er langt over trafikktallet som kunne vært aktuelt for smal firefelts vei. Det kjører nesten like mange biler på E6 i Bjørga som det gjør på firefeltsvegen inn mot Steinkjer, viser tall fra Statens Vegvesen. I Bjørga er det 10.500 biler, mens fra Vist ved Steinkjer er det 12.000 biler. Men veistandarden er kolossalt ulik, og har vært det i mange år. At Levanger og Verdal er skjevfordelt på veifronten blir ekstra tydelig når vi ser på trafikken på E6 i Mulelia. Her er det 14.300 biler hvert døgn. Det er langt flere enn på firefelten i Steinkjer, og flere enn sør for Melhus, som også har fått ekstremt god vei.

Det ser ut til å være en fordel å være nær en storby når veipengene fordeles. For både ved Steinkjer og like utenfor Trondheim er det mindre trafikk enn i Mulelia, skriver redaktør Espen Leirset.

Det ser ut til å være en fordel å være nær en storby når veipengene fordeles. For både ved Steinkjer og like utenfor Trondheim er det mindre trafikk enn i Mulelia. Men likevel kjører de på strålende vei. Her humper vi avgårde på farlige veier i 70 km/t. Det trengs en forsterket veipolitikk, og det trengs sterke politikere fra Levanger og Verdal som kan melde fra at situasjonen er uakseptabel.