Huset til Geir Atle Hårberg brant for ett år siden. Han våknet opp tidlig på natta av husets brannalarm, og kom seg ut verandadøra. Hårberg fikk røyskader og måtte tilbringe en natt på sykehus, men ble heldigvis ikke alvorlig skadet. Da er det verre med huset. Huset er totalskadet. Innendørs er huset oppbrent, og takstmann har konkludert med at bygget er ubeboelig. Siden i fjor har Geir Atle Hårberg bodd på hotell og hos sin far i påvente av nytt hus.

Nå har Hårberg havnet i en byråkratisk hengemyr av de sjeldne. Sametinget har meldt seg på, og sier nei til at huset kan rives uten videre. Årsaken er at huset defineres som kulturminne, fordi huset var i samisk bruk i perioden 1911–1917. Dermed må det lages en egen plan for rivingen, noe som trolig fordyrer og forsinker nybygget.

Et brannoffer fra Verdal bør slippe samme skjebne som Kafkas romanfigur Josef K, skriver redaktør Espen Leirset.
Huset er ubeboelig etter brannen i august 2021. Foto: Leif Arne Holme

Men uansett er det neppe noe poeng å rive huset, for Verdal kommune har bestemt at Hårberg ikke får sette opp noe nytt hus på tomta. Kvikkleiresone og kommende E6-utbygging gjør at virksomhetsleder Petter Voll vender tommelen ned. Kommunen vil heller ikke gi Hårberg ny tomt som kompensasjon. Og forsikringen dekker kun nybygg, ikke kjøp av ny tomt. Dermed er Hårberg uforskyldt havnet i en kjempeskvis. Ikke har han hus å bo i, og ikke ser han noe lys i den byråkratiske tunnelen. Byggesøknads-saken er avsluttet fra kommunens side, og virksomhetsleder Petter Voll sier at det ikke kommer noen ny sak for å få en løsning.

Innherred omtalte saken med Geir Atle Hårberg sist helg. Geir Atle Hårberg har havnet i en byråkratisk hengemyr av de helt sjeldne etter at huset hans brant. Slik bør det ikke være. Verdal kommune bør ikke redusere sin rolle til å være ren saksbehandler for en person som har mistet huset sitt i brann. En moderne kommune må engasjere seg mer i enkeltmenneskers liv når de har havnet i en så vanskelig situasjon som når huset brenner. I sin kjente roman skildrer Franz Kafka historien om Josef K, som blir utsatt for et absurd og labyrintisk byråkrati, og gitt oss tilnavnet Kafka-prosess. Et brannoffer fra Verdal bør slippe samme skjebne. Verdal kommune må bidra til å unngå at Geir Atle Hårberg ender opp som Josef K.

Innherred omtalte brannen sommeren 2021. Foto: Leif Arne Holme