Jeg trodde ikke at begrepet 200 årsflom innebar at det går så mange år mellom hver gang elva flommer over. Det tror jeg heller ikke at de tror i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Det bare virker sånn, når en ser på hvor lang tid det har tatt på å komme i gang med et skikkelig flomsikringsarbeid i Vuku.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred

I helga skjedde det igjen. Innbyggernes og våre andres tanker gikk tilbake til 2006. Da var situasjonen enda verre i Vuku. Også den gangen snakket man om flomsikring, og hvor viktig det var at dette arbeidet ble prioritert. «Alle» var enige om nødvendigheten av et ordentlig arbeid. Som de var det for mer enn 20 år siden da den daværende regionlederen i NVE uttalte til lokalavisa at arbeidet var nært forestående.

Nå skal jeg ikke påstå at ikke noe er gjort på 20 år. Men det som er gjort er langt fra tilstrekkelig. Og det har vært en tendens til at jo lengre tid det går fra flommen skjedde, jo mindre viktig er det å få det gjort.

– Jeg skjønner at folk blir forbannet og irritert. Dette skulle vært gjort noe med for lenge siden, sier ordfører Pål Sverre Fikse til lokalavisa. Han har som oss lest og sett konsekvensene av årets oversvømmelser i kjellere, på veger og hager. Fikse retter kritikken mot overordnede myndigheter. Alt er på plass fra kommunens side. De har godkjent flomsikringsplanene og garantert for den kommunale finansieringen. Nå er det opp til NVE å komme i gang.

Etter påske. Det har gått 15 år siden den forrige storflommen. I mellomtiden har det også vært tilfeller som har vært i nærheten, og hvor flommen har gjort større skader. Sånn sett kan heller Verdal kommune fri seg helt fra ansvaret. De kunne nok ha stått på mer for å få fortgang i arbeidet. Regionleder Terje Thuseth i NVE lover nå at arbeidet med flomvernet i Vuku skal starte opp etter påske neste år, også det innebærer en forsinkelse som åpenbart har sine grunner.

Selv om ingen forstår begrepet 200 årsflom som min fortolkning innledningsvis, kan en lett få inntrykk av det når en ser seg tilbake på det som (ikke) er gjort med flomsikring i Verdalsvassdraget. Er det lov å håpe og tro at man en gang kan lære av slike feil?

(Lederkommentar i Innherred 21. desember 2021)