Har Nord universitet et demokratisk problem? Ja, mener professor Hilde Gunn Slottemo. En rapport tyder på at hun har rett.

Nord universitet bør jobbe med å styrke det interne demokratiet, sier Slottemo til Khrono. Hun viser til en rapport som viser at Nord universitet kommer på jumboplass blant universitetene når det gjelder demokrati. En slik jumboplass bør styret ved Nord universitet ta på alvor.

Et universitet ligner ikke på andre organisasjonsformer vi har i samfunnet. Universitetene har en mange hundreårig tradisjon med et sterkere internt demokrati enn noen andre virksomheter. Mange universiteter praktiserer for eksempel fortsatt valg på sine dekaner og rektorer. Dette er en modell Nord universitet ikke har. Da bør medvirkning og internt demokrati sikres på andre måter. Har styre og ledelse ved Nord universitet tatt for lett på dette?

«Nord universitet har verken styre eller råd, verken på fakultets- eller instituttnivå. Her er det all makt til dekanen!», sier en ansatt ved Nord universitet som er sitert i demokrati-rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Mens andre universiteter har enten styrer eller råd på instituttnivå, har Nord Universitet ikke noe slikt, viser rapporten. En slik jumboplass bør skape et viss ubehag for rektor og styre ved Nord universitet.

Mye tyder på at det trengs det en omorganisering ved Nord Universitet som har økt demokratisk innflytelse som formål, skriver redaktør Espen Leirset.

Det er umulig å bygge en demokratisk kultur uten formelle strukturer. Å sikre en demokratisk kultur forutsetter derfor at man gjør noe med strukturene. Det betyr å innføre flere organer med formell myndighet. Uten slike organer har man heller ingen arenaer for å diskutere problemene. Nord universitet mangler også et eget medieorgan, slik eksempelvis NTNU har, og slik Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde. Mangelen på en slik mediekanal gjør det mer krevende å bygge en felles kultur og en felles Nord-historie på tvers av alle studiesteder og fakulteter.

Mye tyder på at det trengs det en omorganisering ved Nord universitet som har økt demokratisk innflytelse som formål. Demokrati er mer enn gode ord og fine tanker.

(Red. anm: Redaktør Espen Leirset var fagansatt ved Nord universitet før han ble redaktør i Innherred i mars i år.)