Det brygger opp til årets fest på Stiklestad. Til uka er det premiere på Spelet om heilag Olav, og øvingene er i full gang i amfiet.

Spelet i år får et spesielt bakteppe. Helgenkongen Olav flyktet til Gardarike i 1028. Gardarike er det norrøne navnet på Kiyvriket, altså i grove trekk dagens Ukraina og deler av Russland, med Kyiv som hovedstad. Kiev-riket var et tilfluktssted for norske konger når de kom i trøbbel. Både Olav den hellige, Olav Tryggvason, Harald Hardråde og Magnus den gode var der.

foto
Det går dermed en klar linje fra 1030 og fram til dagens Ukraina, skriver redaktør Espen Leirset. Foto: Kristine Sandberg

Det går dermed en klar linje fra 1030 og fram til dagens Ukraina. Denne koblingen mellom den norske kongerekka og Kyiv-riket berørte også president Zelensky da han talte til det norske Stortinget i vår. Kanskje blir en representant for Ukraina invitert til året spel? Det ville vært en fin symbolsk gest for å vise de historiske båndene mellom våre nasjoner.

Debatt om spelet. Året spel blir også spennende på grunn av pandemien. Før pandemien foreslo daværende ledelse ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) å gå bort fra oppsetning av spelet på årlig basis. Det utløste kraftige reaksjoner i lokalsamfunnet. Reaksjonene viser hvor sterkt spelet står blant mange, særlig i Verdal. Spelet har makeløst mange frivillige, og de frivillige føler naturlig nok et eieforhold til spelet. Dermed blir debatten fort følelsesladet. De forventer å være med på å formulere løsningene dersom det gjøres endringer i spelet.

Problemet før pandemien var at tilskuertallet hadde sunket år for år. Pandemi-pausen gjør at vi nå får en test på hvor sterk «spel-tørsten» er blant trønderne. Dersom årets tilskuertall ikke blir overbevisende, vil debatten fort melde seg igjen: Hva skal gjøres med spelet?

foto
Premiere-nervene er nok litt ekstra i helspenn på Stiklestad akkurat nå, skriver redaktør Espen Leirset.

Dersom det blir tjåke fullt i amfiet, kan direktør Heidi Anett Beistad ved Stiklestad nasjonale kultursenter puste ut. Da kan hun starte planleggingen av neste års spel. Dersom publikum uteblir, vil debatten om hva som skal skje med spelet i årene framover bli vanskelig å komme utenom. Derfor er nok premiere-nervene større på Stiklestad enn kanskje noen gang tidligere.

Fra lokalavisas side håper vi værgudene kommer i bedre lune - og at det fortsatt finnes en speltørst på Innherred.