Elleve overleger og to spesialsykepleiere har i et åpent brev oppfordret styret i St. Olavs Hospital å stoppe innføringen av IT-systemet De frykter for pasientenes sikkerhet, og at Helseplattformen fører til at færre pasienter vil bli behandlet. Sykehuslegenes brev ble fulgt opp av 42 legevaktleger i Trondheim. De har også erfaring med systemet, og viser til en lang rekke svakheter. De skriver at «Helseplattformen er både den direkte og indirekte årsaken til at ventetiden har økt.» De viser blant annet til at «barn venter i sju timer på å sy enkle kutt. Pasienter som skal ses innen ti minutter, venter i over en time før de blir sett av lege.» Legene skriver at det er nære på at det ikke har gått alvorlig galt.

Tidsplanen for innføring av Helseplattformen på Innherred ligger foreløpig fast. Men her er siste ord neppe sagt. Vi tror det kan bli et svært krevende år i 2023 for sykehuset i Levanger, og for Levanger og Verdal kommune, skriver redaktør Espen Leirset.

Denne uka meldte 102 sykepleiere og spesialsykepleiere ved St. Olavs Hospital seg på i debatten. De beskriver resignasjon og forundring blant de ansatte. Også de ber om at Helseplattformen stoppes.

For oss som bor på Innherred er dette en viktig debatt. På nyåret kommer Helseplattformen til sykehuset i Levanger, og det skal også innføres i kommunene. Det er tusenvis av ansatte og pasienter som blir påvirket. Det ligger mye prestisje i prosjektet, siden det er brukt astronomiske summer. 3,7 milliarder kroner hadde prosjektet kostet i 2021, ifølge en artikkel i Adresseavisen. Både helseminister Ingvild Kjerkol og direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge sier imidlertid at prosjektet ikke kan stoppes, ifølge Adresseavisen.

De voldsomme summene som er brukt, er i dag et argument for at det er umulig å stoppe prosjektet. Men et klokt investeringsråd er å ikke kaste gode penger etter dårlige. Fortidens dårlige beslutninger bør ikke påvirke beslutninger man gjør i dag. Samtidig som helseministeren sier at Helseplattformen ikke kan stoppes, har regjeringen kuttet støtten til et annet svært ambisiøst IT-prosjekt, det som har vært kjent som Akson.

Tidsplanen for innføring av Helseplattformen på Innherred ligger foreløpig fast. Men her er siste ord neppe sagt. Vi tror det kan bli et svært krevende år i 2023 for sykehuset i Levanger, og for Levanger og Verdal kommune.