40.000 mennesker. Så mange anslår Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) var på Stiklestad forrige uke. Siden mange besøkende ikke kjøper billett, er det vanskelig å gi et nøyaktig tall. Og selv om anslaget ikke skulle være helt presist, må man kunne fastslå at olsokdagene 2022 har vært en suksess.

13.000 så Spelet, noe som fortsatt et godt stykke unna toppårene med nattforestilling i 2013 og 2014. Da var det over 18.000 i amfiet. Årets tall er omtrent på nivå med 2016 og 2017, da publikumstallet var på drøyt 14.000. For direktør Heidi Anett Beistad er det en lettelse at årets tall er godt over «kriseårene» 2018 og 2019. Da var det 11.000 og 10.000 som så Spelet.

Dersom tallene fra 2018 og 2019 ikke ble slått, ville det vært vanskelig å argumentere mot endringer i dagens spel. Spelet om Heilag Olav bør gå med overskudd for å være bærekraftig. Derfor er det viktig at tilskuertallet er så høyt at billettinntektene sikrer balanse i regnskapet.

Rundt 13.000 tilskuere så Spelet om Heilag Olav i 2022. Foto: Tor Ole Ree

Årets spel viser hvor viktig arrangementet er for verdalingene. SNK anslår at nærmere 700 frivillige deltok for å arrangere spelet. Det er et fabelaktig høyt antall i en kommune med 15.000 innbyggere. Det viser hvor viktig Spelet om Heilag Olav er for identitet, folkehelse og følelse av mening. Spelets viktigste styrke i lokalsamfunnet er nettopp det at mange verdalinger synes spelet er intenst meningsfullt.

Det kan se ut som debatten om Stiklestads utvikling og spelets framtid er over i et konstruktivt spor. Under olsokuka ble Levanger, Inderøy, Steinkjer og Stjørdal medeiere i museet SNK. Nå setter SNK dertil i gang prosjektet «En levende spelarv på Stiklestad mot 2030». Dette blir et svært viktig arbeid. Her er det viktig at frivilligheten også får en tydelig rolle, slik at spelets samfunnsrolle i Verdal blir ivaretatt. Det er viktig at SNK involverer både frivillighetsapparatet og lokalsamfunnet for øvrig i dette arbeidet.

Siden Spelet om Heilag Olav er eid av Verdal kommune, er spelet alle verdalingenes eiendom. Derfor er involvering og åpenhet i arbeidet umåtelig viktig. Med det grunnlaget som er lagt under olsokdagene 2022, tror vi det er god mulighet for at dette utviklingsarbeidet vil lykkes.