Molde sier nei, og direktør står mot direktør. Nå er tilliten til Helse Midt-Norge alvorlig svekket