En ting makter de i alle fall ikke de folkevalgte i Verdal. Å gjøre alle til lags i skolesaken. Formannskapet skal på torsdag behandle spørsmålet om de står på sine tidligere vedtak, eller om de skal følge forslaget som følger med innbyggerinitiativet fra Leksdal? Her er det mange hensyn som må veies opp mot hverandre.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred

Mus og lekkasjer. Å spare penger er altså ikke noe godt argument for de som ikke vil ta en omkamp på struktursaken. Det finnes andre argumenter for å bygge nye skoler i Verdal. FAU-leder Linda Homli på Stiklestad synliggjorde det veldig godt da hun tok med seg lokalavisa på en befaring på Stiklestad skole mandag formiddag. Vannlekkasjer, invasjon av mus og et generelt forfall på bygg er noe av det hun viser fram. Å renovere skolen fra 1971 er ikke noe alternativ for Holmli. Det er lett å følge hennes resonnement i så måte.

Leksdalen har et poeng når de peker på økonomien. Vedtaket som ble fattet i 2017 hadde til formål å spare kommunen for penger. Men, innsparinger i drift ser allerede ut til å være spist opp av økte renter og avdragsutgifter. For skolebygget i Vinne ble så mye dyrere enn antatt. Det samme vil være tilfelle om politikerne står fast på at det skal bygges en ny skole på Stiklestad.

Også folket i Leksdal har gode poenger når det kommer til økonomi. Har Verdal kommune råd til å foreta disse store investeringene i nye skolebygg? Hva blir da igjen av penger til å drive skolene for? Bygdas befolkning mobiliserer før den politiske behandlingen. Fredag kveld stilte de med fakler og bannere da Senterpartiet i Verdal hadde lagt sitt årsmøte til forsamlingshuset i Leksdal.

SV i Verdal lar seg overbevise av disse argumentene. Også de har hatt årsmøte, og er klar og tydelig på at det ikke bør bygges ny skole på Stiklestad. Ikke har Verdal råd, og ifølge SV er det en verdi i seg selv at bygdeskolene bevares.

Nå betyr ikke SVs mening så mye dersom årsmøtet i Sp ikke lot seg overbevise i Leksdal fredag kveld. Senterpartiet har flertallet i Verdal. De blir uansett hvor mye de vil det eller ikke ansvarlig for det vedtaket som til slutt skal tas. Det vedtaket blir dem til besvær, uansett resultat.

(Lederkommentar i Innherred 1. februar 2022)