Er det bedre å mangle sykepleiere enn å mangle snekkere? Er det bedre å mangle lærere enn å mange industriarbeidere? Alle yrkesgruppene er viktige i et samfunn. Derfor er det interessant å lese professor Idar Kjølsvik når han tar til orde for at de som vil studere, bør velge studiespesialisering i videregående. Kampanjen om å velge yrkesfag har gått for langt, når så få ungdommer nå velger det som i gamle dager het allmenne fag, eller gymnas før det igjen. Yrkesfag er bra. Men studiespesialisering har blitt snakket ned for lenge. Når pendelen har svingt så langt at det bare er tre klasser som har studiespesialisering i Levanger og Verdal, er det på tide å ta til motmæle.

Professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet roper et varsku mot at så få unge velger studiespesialisering på videregående. Foto: Tor J. Friberg (arkiv)

Kjølsvik løfter opp et moment som har vært lite belyst: At de som velger yrkesfag og deretter tar påbygging til yrkesfag, får et svakere faglig grunnlag for høyere studier. Dette må tas på alvor. Vi trenger så gode sykepleiere og lærere vi kan få. Det er en utvikling mange på universiteter kjenner igjen: Studentene er mindre vant til å jobbe hardt faglig enn før. De forventer at ting kommer mer av seg selv, og mange forventer et pedagogisk opplegg som universitetene ikke tilbyr. Her kreves det hard egeninnsats fra studentene. Derfor må studentene forberedes på studiespesialisering i videregående. – Det var tungt og ikke akkurat veldig lett, men det lærte meg å jobbe selvstendig, sier student Ingrid Øksenberg om sitt valg om å gå studiespesialisering på videregående.

Et annet poeng er at de flinkeste elevene kan fortrenge de elevene med mindre gode karakterer fra yrkesfag. Å velge yrkesfag, for deretter å ta påbygging, kan skvise ut de som går der fordi de ønsker å være lærling. Å reklamere for yrkesfag fordi man «alltids bare kan ta påbygg», er neppe et godt råd. Da bruker man opp dyre studieplasser på elever som disse plassene ikke er ment for.

De som tenker å studere, bør velge den linja som gir dem best faglig grunnlag for studier, skriver redaktør Espen Leirset.

Professor Idar Kjølsvik oppsummerer det egentlig godt: De som ønsker å bli lærling, og ikke vil ha et teoretisk studium, bør velge yrkesfag. Men de som tenker at de skal studere, bør velge linja som gir best mulig faglig grunnlag for høyere studier. Vi har stort behov for lærere og sykepleiere, og andre folk med utdanning. Da kan ikke alle velge yrkesfag på videregående.