Høstmørket senker seg, og det er større fare for å kjøre på elg og annet vilt. Hvis uhellet er ute, må det være et mål å redusere dyrets lidelser så raskt som mulig uten risiko for å bli satt i fengsel.

Forrige uke ble en elgkalv påkjørt på E6 mellom Fætta og vektstasjonen i Vinne i morgenrushet. Ingen personer ble skadet, men elgen lå skadd i veibanen da politiet kom til stedet. Siden det var uklart hvor lang tid det tok før viltnemnda kom til stedet, vurderte politiet det slik at det var nødvendig å gjøre ende på dyrets lidelser. Tjenestepistolen ble brukt til å avlive dyret.

Dømt til fengsel. Nå har denne saken blitt bakteppe for en rettslig konflikt på Notodden. Telemark tingrett har dømt en 30-åring til 16 dagers fengsel og 55 år gamle Svein Brøndahl fra Notodden til 24 dagers fengsel i en dyrevoldssak, ifølge Telemarksavisa. En lørdag i september i fjor kom de tilfeldigvis kjørende fra hver sin side og så et sterkt skadd rådyr liggende på fortauet ved siden av vegen. To unge kvinner skal ha sittet og trøstet dyret. Brøndahl sa i retten at han ringte viltnemnda og oppfattet at det kunne ta tre kvarter før de kom, og at han kunne avlive det hvis det var hardt skadd.De hadde ikke noe egnet verktøy å gjøre det med, så han løftet dyret med lastestropp tilbake på vegen før dyret ble overkjørt med den andres lastebil. Med denne metoden skal dyret ha dødd momentant.

Logobilde Espen Leirset

Anmeldte. Det reagerte den ene unge kvinnen på, og det ble både leserbrev og nyhetssak i lokalavisa. Mattilsynet og dyrevernorganisasjonen Noah anmeldte saken. Nå er altså dommen kommet, og den er fengsel for begge mennene. De argumenterer for å bli frikjent, og viser til at politiet i Verdal avlivet dyret i en lignende situasjon.

Misforstått. Det er bra saken er anket, for hvis denne dommen står, er den i strid med folks rettsoppfatning. Mennene skulle selvsagt ikke ha vært fengslet. Det riktige å gjøre ved en viltpåkjørsel, er å avlive viltet så raskt og skånsomt som mulig. Å kjøre over dyret med lastebil kan virke brutalt, men å avlive dyret raskt må ha høyere prioritet enn å «trøste» dyret i lang tid, slik det vises til Telemarksavisas omtale. En slik tilnærming til et skadd, vilt dyr virker ganske misforstått.