Innherred må kjenne sin besøkelsestid når Trønderenergi nå går foran for å forsterke Trøndelags posisjon innenfor det grønne skiftet. Kraftselskapet, med hovedkontor i Trondheim, har klart å få med seg rogalandskapital i et fornybarselskap. Dette er en satsing med et klart mål om å gi nye arbeidsplasser og større aktivitet framover.

Les mer på MN24: Utviklingen kan være snudd - for nå samles makt og milliarder i Midt-Norge

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Også Levanger og Verdal burde være godt posisjonert til å være med på denne ferden. Et godt miljø er i ferd med å bli bygd opp både på Ørin og Fiborgtangen. Ocean Geoloop og Biokraft Midt-Norge leder an. Andre snuser på mulighetene.

Trønderenergi gjorde et svært interessant grep med sitt eget selskap før de fikk med seg Hitecvision på milliardsatsingen. Dei la nesten hele vannkraftproduksjon i et eget selskap. 20 ansatte blir igjen i selskapet som skal forvalte arvesølvet. Slik har de skapt en evig pengemaskin som produserer millioner av kilowatt med elektrisitet i året, og som for alltid vil gi store, faste, stabile og risikofrie inntekter. De andre 250 – 300 ansatte går over i det nye fornybarselskapet. Der ligger også Trønderenergis portefølje innenfor andre forretningsområder, som vindkraft, elbillading og bredbånd, for å nevne noe.

Les mer: Trønderenergis nye fornybarselskap er også hovedtema i ukas utgave av lokalavisas pokast Vækka som va.

Kan kopieres. 19 sørtrønderske kommuner og KLP eier Trønderenergi. De nordtrønderske kommunene har et tilsvarende eierskap i NTE. Det er mange likheter, men også mange ulikheter. Selskapet i sør har de siste årene vært langt mer frampå og utviklingsorientert. NTE hadde lignende ambisjoner for en stund tilbake. Men etter å ha tapt masse penger og brent fingrene på nye satsinger, har de etterpå utvist en langt større forsiktighet. Kanskje for forsiktig, etter noens mening, og vel mye fokus på å be-hage sine eiere med store overskudd og utbytter.

NTE og selskapets eiere bør ta lærdom av det som skjer lenger sør. Løsningen med å låse vannkraftproduksjonen i et eget selskap, framstår som svært klok. Dette er arvesølvet og fellesskapets eie, og den delen av NTE som de sterkeste følelsene er knyttet til. Å sikre dette for evigheten, kan gi resten av selskapet større armslag på andre forretningsområder. Kanskje har Trønderenergi utviklet en oppskrift som også kan fungere hos oss.

(Lederkommentar i Innherred 19. mars 2022)

PS: For snart ni år siden var jeg inne på noe av det samme i en lederkommentar i Levanger-Avisa: «Jeg skulle ønske at fylkestinget utredet muligheten for å låse inn eierskapet til vannkraftverkene og vannfallene. En løsning kan være å legge eierposten i en stiftelse med et klart definert formål?»

Kommentaren finner du her: « Hvem skal høste av NTE?