Tor Åm, direktør i Helse Nord-Trøndelag, fikk ikke den avgangen han ønsket seg. Mandag ble det kjent at han trekker seg fra jobben. Åm tok over direktørjobben på midlertidig basis høsten 2019, og da han ble fast ansatt så han for seg å stå i direktørjobben fram til fylte 72 år i 2023.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Det ville seg ikke slik. Tor Åm har mest seg selv å takke for det. Det var umulig å fortsette etter at styret i helseforetaket begynte å stille spørsmål ved retrettavtalen han fikk en underordnet til å utarbeide vinteren 2020. Dette var en avtale som skulle å gi direktøren en lukrativ retrettstilling. Begrunnelsen fra Åm var at dette skulle kompensere for pensjonstapet han ble påført fordi han jobbet ut over pensjonsalderen.

Det er lett, men også rett, å dømme Tor Åm for dumskapen som han selv innrømmer å ha utøvd i forbindelse med retrettavtalen. Det er ingen tvil om det. Men jeg synes det står respekt av at han i ettertid kaller det et «tåpelig initiativ», og ikke legger skylden på noen andre enn seg selv.

Det bringer meg over på det som etter min mening framstår som det mest interessante i denne saken, nemlig Tor Åms viktigste begrunnelse for at han tar sin hatt og går. Han har nemlig ikke bare seg selv å takke for at han fikk en slik sorti. Tor Åm legger også betydelig skyld på styret i Helse Nord-Trøndelag. Forklaringen han gir er verdt å merke seg.

Ingen forståelse. Slik jeg leser Åms uttalelser, er den viktigste grunnen styrets manglende forståelse for at det trengs mer tid til å gjennomføre vedtatte nedskjæringer. Styret har pålagt direktøren å kutte 100 årsverk og spare betydelig med penger. Dette pålegget kom midt under pandemien, i en tid da sykehusene og de ansatte sto under et voldsomt press. Selv om direktøren forstår behovet, er det hans mening at styret går for fort fram. Tempoet burde ned. Men, styret var utålmodig og ville ikke lytte. Innsparingskravet var viktigere enn direktørens bekymring om hva dette ville gjøre med en organisasjon som allerede var under et voldsomt press.

Jeg har oppfattet at Tor Åm har vært en systemlojal sykehusdirektør. Det understreker alvoret når nok er nok også for ham i forhold til kutt og innsparinger ved sykehusene.