Det er sterk symbolikk når Stiklestad Nasjonale Kultursenter reiser en rosa trekant over den nedgravde NS-bautaen på Stiklestad. Blikkfanget er den samme rosa trekanten som Hitlers naziregime brukte for å merke homofile menn under Holocaust.

Hvis man tenker seg hva som hadde skjedd dersom kunsten på Stiklestad hadde utfordret islam istedet for kristendommen, forstår man at statsminister Jonas Gahr Støre har helt rett i sin utfordring til moderate muslimer, skriver redaktør Espen Leirset.

Stiklestad har plassert seg midt i samfunnsdebatten i sommer. Ikke bare går det klare linjer til Ukraina-krigen, gjennom Olav den Helliges tilknytning til Kiyv-riket og fredagens gudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke. Årets Pride Art viser at direktør Heidi Anett Beistad ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) har truffet tidsånden i kampen for de skeive. Hun har løftet fram sommerens mest aktuelle tema her i landet, etter angrepet mot det homofile miljøet i Oslo i sommer.

Utstillingen med navn Queer Spirit består av to installasjoner utendørs, samt utstilling i Leidanggalleriet og i black box på SNK. Enkelte av kunstverkene vil vekke anstøt hos noen kristne. En jesuslignende figur som er fylt med fiskeslo er et eksempel på kunst av den provokative sorten. Men det kristne samfunnet er vant til å tåle kritikk mot sin religion, og har vært det i lang tid. Det går en linje i kritikk av kristendommen i Norge i den moderne norske historien, fra Arnulf Øverlands angrep på kristendommen som den tiende landeplage i 1933.

Dette kunstverket av Stian Tjernsmo viser en jesuslignende figur fylt av fiskeslo, og henger på Stiklestad nasjonale kultursenter i Olsokuka.

Slik må det være for en religion som skal ta del i et demokratisk samfunn. Det er verdt å reflektere over dette etter at statsminister Jonas Gahr Støre forrige uke oppfordret moderate muslimer til å ta tak i homohetsen som fortsatt preger mange innen den islamske religionen. Hvordan ville det gått dersom Pride Art ble knyttet til islamsk tro istedet for kristen tro? Det er en ubehagelig tanke. Trusselen mot de danske karikaturtegningene og terroren mot Charlie Hebdo i Paris viser hva Stiklestad ville hatt i vente dersom de gjorde noe slikt. Lite er så effektivt mot ytringsfrihet og kunstnerisk frihet som den subtile trusselen om vold.

For noen dager siden oppfordret statsminister Jonas Gahr Støre moderate muslimer til å løfte debatten om homohets innenfor den islamske trossamfunn. Hvis man tenker seg hva som hadde skjedd dersom kunsten på Stiklestad hadde utfordret islam istedet for kristendommen, forstår man at statsminister Støre har helt rett i sin utfordring.