Egentlig burde det vært unødvendig å gi ros til folkevalgte som stiller de gode spørsmål. Det som burde være en selvfølge, er imidlertid ikke det. Det stilles for lite spørsmål fra våre politikere. Kan det skyldes at de tar alle svar fra administrasjonen for god fisk? Er de redd for å bli oppfattet som dumme når de spør? Ikke vet jeg. En god leveregel, uansett posisjon, er at det er bedre å stille noen av spørsmålene enn å vite alle svarene.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Merete Bøhn-Flatås, kommunestyremedlem for Senterpartiet i Levanger, har skjønt det. Hun kom til plan- og utviklings-utvalget med flere gode og betimelige spørsmål knyttet til tomme kommunale bygg og anlegg. At Bøhn-Flatås velger å stille kritiske spørsmål, selv om hun tilhører flertallskonstellasjonen i kommunestyret, er et ekstra pluss. Det viser etter min mening at hun har forstått rollen sin som folkevalgt.

Som kommunestyrerepresentant er du valgt ombud for innbyggerne. Det må den som sitter i slike posisjoner aldri glemme. Jeg synes for mange allierer seg med «klikken» som jevnlig samles til møtene på rådhuset. Når en heller identifiserer seg med dette fellesskapet enn å være bevisst på ombudsrollen, er det lett å gå i den fellen at en oppfatter kritikk som et angrep på «oss», de rettenkende som forstår alt og sitter på alle svarene. Noen kan blir provosert om du spør!

Barnelærdom. En barnebok, skrevet av Jostein Gaarder, illustrere mitt poeng bedre enn jeg selv er i stand til. I boka «Hallo? Er det noen her?» møter vi Mika fra planeten Elja. Sju år gamle Joakim synes det er rart at rombeboeren bukker til guttungen hver gang han stiller et spørsmål. Mika svarer: «Hos oss er spørsmålene mye viktigere enn svarene.» Så filosoferer forfatteren videre rundt lignende tema. Han får oss lesere til å tenke gjennom ting som egentlig oppleves som selvsagt.

Nå er det ingen selvfølge at skoler som legges ned i Levanger skal stå til forfall i flere år før de blir solgt. Ei heller at den som eier et bygg, i dette tilfellet Levanger kommune, skal la være å drive med vedlikehold selv om bygningen står tom. Merete Bøhn-Flatås har stilt relevante spørsmål om akkurat det. Det fortjener hun ros for.

(Lederkommentar i Innherred 10. februar 2022)