Leksdalssaken har vært en oppvisning i rar styring fra Verdal kommune. Først foreslo kommunedirektør Geir Olav Jensen at skoleelevene skulle flyttes i januar i år. Som et økonomisk krisetiltak for å berge inneværende års budsjett. Dette skapte naturlig nok furore. Å flytte elever midt i et skoleår for å berge budsjettet er politisk umulig. Forslaget ble derfor avvist av politikerne. Men forslaget fra kommunedirektøren banet vei for et kompromiss. Senterpartiet og flertallet i kommunestyret gikk med på at elevene flyttes høsten 2023 istedet. Etter Jensens dramatiske forslag, kunne flytting på høsten selges inn som en slags seier. Det var tross alt bedre enn å flytte elevene midt i skoleåret.

Etableringen av Verdalslista er politisk utålelig for Senterpartiet. Dette politiske angrepet kan ikke ordføreren sitte stille og se på like før et valg. Dette er en viktig årsak til at Sp snudde i ellevte time i saken om elevene i Leksdal, mener redaktør Espen Leirset.

Denne uka ble altså høstens flytting også stoppet i Verdal kommunestyre. Senterpartiet snudde. Elevene får gå i Leksdal til den nye skolen på Stiklestad er ferdig. Trolig i 2025 eller 2026. Det begrunnes fra ordfører Pål Sverre Fikse med at det plutselig dukket opp uventede skatteinntekter før årets slutt. Derfor fant Sp rom til å la elevene være i ro til nyskolen står ferdig. Bedre økonomi er én årsak. Men en annen årsak er like viktig for snuoperasjonen - nemlig realpolitikken.

Terje Aksnes trakk seg fra Sp før jul på grunn av denne saken. – Dråpen som fikk meg til å melde meg ut av partiet var partiets avgjørelse om å sende leksdalselevene til Stiklestad skole lenge før den nye skolen står ferdig, sa Aksnes til Innherred før jul. Med utmeldingen mistet Sp sitt rene flertall i kommunestyret. For få uker siden trakk også veresbyggen Arve Haldorsen seg fra Sp. Begge Sp-profilene meldte overgang til den nye Verdalslista. På den nye lista har de fått med andre bygdeprofiler som Odd Helge Roksvåg og Sverre Bjarne Inndal, og flere andre.

Odd Helge Roksvåg stiller til valg for Verdalslista. Foto: Frank Årstadvold
Sverre Bjarne Inndal stiller til valg for Verdalslista. Foto: Frank Årstadvold

Dette er utålelig for Sp. Det er krise for ordfører Pål Sverre Fikse å se at kommunestyregruppa går opp i liminga rett før et valg. Enda verre er at utbryterne samler seg i en ny liste. Dette politiske angrepet kan ikke ordføreren sitte stille og se på like før et valg. Han var nødt til å foreta seg noe. Dette kom leksdalselevene til gode denne gangen. Og med det viser Verdalslista at de har makt i kommunen - før de i det hele tatt har stilt til valg.